Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
فصل
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
عمود
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
أطروحة
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
التحرير
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
يعني
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
مقدمة
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy