Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
فصل
afsnit
Określona część pracy
عمود
kolonne
Pionowa część tabeli
أطروحة
afhandling
Skończona praca na określony temat
التحرير
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig. (figur)
Diagram w części pracy
يعني
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
side
Każda indywidualna część pracy
صفحات
s. (sider)
Kilka stron raportu
مقدمة
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy