Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
فصل
kap. (kapitola)
Określona część pracy
عمود
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
أطروحة
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
التحرير
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
يعني
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
str. (strany)
Kilka stron raportu
مقدمة
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy