Zwroty | chiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ملحق
app.(附录)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
الببليوغرافيا
bibliog.(引用来源)
Wykaz wykorzystanych źródeł
حوالي
ca.(大约)
Używane przy określaniu ilości
فصل
ch.(章)
Określona część pracy
عمود
col.(柱)
Pionowa część tabeli
أطروحة
diss.(论文)
Skończona praca na określony temat
التحرير
ed.(编辑)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
خاصّةً
esp.(尤其是)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
إلخ. (إلى آخره)
etc.(等等)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
fig.(图表)
Diagram w części pracy
يعني
i.e.(既)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
بما في ذلك
incl.(包括)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
تنبيه
N.B.(注意)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
ًص. (صفحة)
p.(页)
Każda indywidualna część pracy
صفحات
pp.(页)
Kilka stron raportu
مقدمة
pref.(前言)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
الناشر
pub.(由...出版)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
راجعه
rev.(由...修改)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
إعادة الطباعة
rpt.(转载)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
ترجمة
trans.(由...翻译)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy