Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
col. (column)
Colonna
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
pref. (preface)
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy