Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
col. (column)
Kolumn
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
figur
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
pref. (preface)
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy