Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
гл. (глава)
Określona część pracy
col. (column)
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
pref. (preface)
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy