Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
col. (column)
kolom
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
dissertatie
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
pref. (preface)
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy