Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
अध्याय
Określona część pracy
col. (column)
स्तंभ
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
आकृ.
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
pref. (preface)
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy