Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
col. (column)
στήλη
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
pref. (preface)
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy