Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
kpl (kappale)
Określona część pracy
col. (column)
Pylväs
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
kaavio
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
sivut
Kilka stron raportu
pref. (preface)
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy