Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app. (appendix)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximately)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapter)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
col. (column)
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
ed. (edited by)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
esp. (especially)
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (including)
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
pref. (preface)
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub. (published by)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revised by)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt. (reprint)
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans. (translated by)
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy