Zwroty | arabski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si può comprendere il punto di vista di...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
أتفق تماماً على أنّ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Sostengo l'idea secondo la quale...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
A differenza di..., ... mostra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In contrasto con..., .... è...
على النقيض من... هو \ هم...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... è simile a ... in quanto entrambi...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... e... differiscono in termini di...
...و ... يختلف من حيثُ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Si potrebbe dunque affermare che...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
يبدو لي أنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Secondo il mio punto di vista...
في رأيِي...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Da una prospettiva prettamente personale...
مِنْ وجهة نظري...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sono dell'idea che...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Spostando l'attenzione verso...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Al contrario...
على العكس، ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Da un lato...
من جهةٍ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Dall'altro...
من جهةٍ أخرى...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A dispetto di...
على الرغم من...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Nonostante si ritenga che...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientificamente/Storicamente...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
A tal proposito...
وبالمناسبة فإنّ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Inoltre...
علاوة على ذلك...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt