Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Értem, amit mond.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
....-val/vel ellentétben, a .......
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Azt mondanám, hogy ...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Véleményem szerint ...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Véleményem szerint ...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Hozzátéve ...., de ....
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ezzel ellentétben ....
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Másrészt viszont ....
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Másrészt ...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Tudományosan/történelmileg ...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mellékesen....
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Továbbá ....
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt