Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
Jag håller helt med om att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
I motsats till ..., ... visar ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
... till skillnad från ... är...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... liknar ... när det gäller ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
Jag skulle säga att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
För mig verkar det som att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
Enligt min åsikt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
Från min synpunkt sett ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
Jag är av den uppfattningen att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Visserligen ... men ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
Tvärtom ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
Å ena sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
Å andra sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
Trots ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
Trots att ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
För övrigt/Förresten ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
Dessutom ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt