Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt