Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
Ich stimme völlig zu, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... ähnelt ... hinsichtlich...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
Ich würde sagen, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
Es scheint mir, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
Meiner Meinung nach...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
Von meinem Standpunkt aus...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
Ich bin der Ansicht, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Zugegebenermaßen... , aber...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
Im Gegenteil...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
Einerseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
Andererseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
Trotz...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
Im Übrigen...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
Darüber hinaus...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt