Zwroty | hindi - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
... की तुलना मे, ... ... है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
मेरा मानना है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
मुझे लगता है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
मेरी राय है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
मेरे दृष्टिकोण से
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
मेरा मानना है कि
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
इसके विपरीत
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
एक तरफ से...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
दूसरी तरफ से
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
वैसे...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
इसके अतिरिक्त...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt