Zwroty | francuski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
Je comprends son point de vue.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
Je suis entièrement d'accord que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Je cautionne entièrement l'idée que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En opposition avec..., ...montre...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
..., par contraste avec..., est/sont...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...est similaire à... en ce qui concerne...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...et... diffèrent en termes de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Le premier..., a contrario, le second...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
Je dirais que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
Il me semble que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
À mon sens...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
Selon mon point de vue...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
Je suis d'opinion que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
De l'avis général..., mais...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Il va de soi que..., cependant...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
Au contraire, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
D'un coté...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
D'un autre côté...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
En dépit de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
En dépit du fait que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
À propos de...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
En outre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt