Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt