Zwroty | włoski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
ฉันยอมรับว่า...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
A differenza di..., ... mostra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
In contrasto con..., .... è...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... e... differiscono in termini di...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

ฉันจะพูดว่า...
Si potrebbe dunque affermare che...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ดูเหมือนว่า...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ในความคิดเห็นของฉัน...
Secondo il mio punto di vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
Da una prospettiva prettamente personale...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
Sono dell'idea che...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Spostando l'attenzione verso...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
ยอมรับ...แต่...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ในทางตรงกันข้าม...
Al contrario...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
ในอีกด้านหนึ่ง...
Da un lato...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
ในอีกด้านหนึ่ง...
Dall'altro...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
ถึงแม้ว่า...
A dispetto di...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
ถึงแม้ว่า...
Nonostante si ritenga che...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientificamente/Storicamente...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
โดยบังเอิญ...
A tal proposito...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
นอกจากนี้...
Inoltre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt