Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
ฉันยอมรับว่า...
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

ฉันจะพูดว่า...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ดูเหมือนว่า...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ในความคิดเห็นของฉัน...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
ยอมรับ...แต่...
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ในทางตรงกันข้าม...
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
ในอีกด้านหนึ่ง...
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
ในอีกด้านหนึ่ง...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
ถึงแม้ว่า...
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
ถึงแม้ว่า...
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
โดยบังเอิญ...
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
นอกจากนี้...
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt