Zwroty | japoński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
言っていることはもっともだ。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
ฉันยอมรับว่า...
・・・・に同意している。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
心から・・・・という意見を支持する。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
・・・・に強く反対である。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
・・・・という意見に断固として反対する。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

ฉันจะพูดว่า...
・・・・と言えるかもしれない。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ดูเหมือนว่า...
・・・・のように見受けられる。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ในความคิดเห็นของฉัน...
私の意見では、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
私の見方だと、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
私の意見としては、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
ยอมรับ...แต่...
確かにそうだが、しかし・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ในทางตรงกันข้าม...
それどころか、・・・・
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
ในอีกด้านหนึ่ง...
一方では・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
ในอีกด้านหนึ่ง...
しかしその一方で・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
ถึงแม้ว่า...
・・・・にもかかわらず
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
ถึงแม้ว่า...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
โดยบังเอิญ...
ちなみに、・・・・
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
นอกจากนี้...
その上・・・・
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt