Zwroty | hindi - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
ฉันยอมรับว่า...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... की तुलना मे, ... ... है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

ฉันจะพูดว่า...
मेरा मानना है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ดูเหมือนว่า...
मुझे लगता है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
ในความคิดเห็นของฉัน...
मेरी राय है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
मेरे दृष्टिकोण से
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ในความคิดเห็นของฉัน...
मेरा मानना है कि
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
ยอมรับ...แต่...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
ในทางตรงกันข้าม...
इसके विपरीत
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
ในอีกด้านหนึ่ง...
एक तरफ से...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
ในอีกด้านหนึ่ง...
दूसरी तरफ से
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
ถึงแม้ว่า...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
ถึงแม้ว่า...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
โดยบังเอิญ...
वैसे...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
นอกจากนี้...
इसके अतिरिक्त...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt