Zwroty | japoński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
言っていることはもっともだ。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Jag håller helt med om att ...
・・・・に同意している。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
心から・・・・という意見を支持する。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
・・・・に強く反対である。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jag är helt och hållet emot idén att ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... och ... är lika/olika när det gäller ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
I motsats till ..., ... visar ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... till skillnad från ... är...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... liknar ... när det gäller ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Jag skulle säga att ...
・・・・と言えるかもしれない。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
För mig verkar det som att ...
・・・・のように見受けられる。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Enligt min åsikt ...
私の意見では、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Från min synpunkt sett ...
私の見方だと、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jag är av den uppfattningen att ...
私の意見としては、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Det är min åsikt att ... eftersom ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Låt oss nu analysera/undersöka ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Visserligen ... men ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Tvärtom ...
それどころか、・・・・
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Å ena sidan ...
一方では・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Å andra sidan ...
しかしその一方で・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trots ...
・・・・にもかかわらず
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Trots att ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
För övrigt/Förresten ...
ちなみに、・・・・
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Dessutom ...
その上・・・・
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt