Zwroty | grecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Jag håller helt med om att ...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
I motsats till ..., ... visar ...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... till skillnad från ... är...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... liknar ... när det gäller ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Jag skulle säga att ...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
För mig verkar det som att ...
Μου φαίνεται ότι...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Enligt min åsikt ...
Κατά την γνώμη μου...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Från min synpunkt sett ...
Κατά την δική μου άποψη...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jag är av den uppfattningen att ...
Είμαι της γνώμης ότι...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Visserligen ... men ...
Βεβαίως..., αλλά...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Tvärtom ...
Αντιθέτως, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Å ena sidan ...
Από τη μία...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Å andra sidan ...
Από την άλλη...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trots ...
Παρόλο που...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Trots att ...
Παρά το γεγονός ότι...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
För övrigt/Förresten ...
Παρεμπιπτόντως...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Dessutom ...
Επιπροσθέτως...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt