Zwroty | tajski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Cineva este de acord cu...deoarece...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sunt în totalitate de acord că...
ฉันยอมรับว่า...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mă opun total ideii conform căreia...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...în opoziţie cu...este/sunt...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Aş putea spune că...
ฉันจะพูดว่า...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Impresia mea este că...
ดูเหมือนว่า...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
După părerea mea,...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Din punctul meu de vedere...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sunt de părere că...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Convingerea mea este că... deoarece...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admitem faptul că..., dar...
ยอมรับ...แต่...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se admite faptul că..., însă...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Din contră,...
ในทางตรงกันข้าม...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Pe de o parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Pe de altă parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Contrar...
ถึงแม้ว่า...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
În ciuda faptului că...
ถึงแม้ว่า...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Întâmplător...
โดยบังเอิญ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Mai mult decât atât...
นอกจากนี้...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt