Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sunt în totalitate de acord că...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mă opun total ideii conform căreia...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...în opoziţie cu...este/sunt...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Aş putea spune că...
Ik zou zeggen dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Impresia mea este că...
Het lijkt mij dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
După părerea mea,...
Naar mijn mening ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Din punctul meu de vedere...
Vanuit mijn standpunt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sunt de părere că...
Ik ben van mening dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Convingerea mea este că... deoarece...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admitem faptul că..., dar...
Toegegeven ..., maar ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se admite faptul că..., însă...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Din contră,...
Integendeel, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Pe de o parte...
Enerzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Pe de altă parte...
Anderzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Contrar...
Ondanks ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
În ciuda faptului că...
Ondanks het feit dat ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Întâmplător...
Bijkomend ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Mai mult decât atât...
Bovendien ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt