Zwroty | czeski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Cineva este de acord cu...deoarece...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sunt în totalitate de acord că...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mă opun total ideii conform căreia...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...în opoziţie cu...este/sunt...
... na rozdíl od... je/jsou...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... a... se liší, pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
První... na rozdíl od druhého...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Aş putea spune că...
Řekla bych, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Impresia mea este că...
Zdá se mi, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
După părerea mea,...
Podle mého názoru...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Din punctul meu de vedere...
Z mého pohledu...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sunt de părere că...
Jsem toho názoru, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Convingerea mea este că... deoarece...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admitem faptul că..., dar...
Nelze popřít, že..., ale ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se admite faptul că..., însă...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Din contră,...
Naopak/Naproti očekávání...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Pe de o parte...
Na jedné straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Pe de altă parte...
Na druhé straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Contrar...
Navzdory...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
În ciuda faptului că...
Navzdory tomu, že...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Vědecky/Historicky vzato...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Întâmplător...
Mimochodem...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Mai mult decât atât...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt