Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Cineva este de acord cu...deoarece...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sunt în totalitate de acord că...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mă opun total ideii conform căreia...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...în opoziţie cu...este/sunt...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Aş putea spune că...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Impresia mea este că...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
După părerea mea,...
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Din punctul meu de vedere...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sunt de părere că...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Convingerea mea este că... deoarece...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Admitem faptul că..., dar...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se admite faptul că..., însă...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Din contră,...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Pe de o parte...
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Pe de altă parte...
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Contrar...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
În ciuda faptului că...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Întâmplător...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Mai mult decât atât...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt