Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Согласие
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю его/ее точку зрения.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Я полностью согласен, что...
Ich stimme völlig zu, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Я совершенно не соголасен с...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я совершенно не разделяю идею, что...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
И наоборот, ... показывает...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
В отличие от...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... похоже на ..., если принять во внимание...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... и ... различаются в понимании ...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Первое...., второе, напротив, ...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Одно из различий между ... и ..., однако...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Я бы предположил, что...
Ich würde sagen, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Мне кажется, что...
Es scheint mir, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Я считаю, что...
Meiner Meinung nach...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
По моему мнению...
Von meinem Standpunkt aus...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я придерживаюсь мнения, что...
Ich bin der Ansicht, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Я полагаю, что...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Нельзя не заметить, что ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Согласен.., но...
Zugegebenermaßen... , aber...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Действительно..., и все же ... остается фактом
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Согласен,... , и тем неменее
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Напротив,...
Im Gegenteil...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
С одной стороны
Einerseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
С другой стороны...
Andererseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Несмотря на
Trotz...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Хотя...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Говоря научным языком...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Между прочим...
Im Übrigen...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Более того...
Darüber hinaus...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt