Zwroty | japoński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
言っていることはもっともだ。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
W pełni się zgadzam z...
・・・・に同意している。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
心から・・・・という意見を支持する。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
・・・・に強く反対である。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
・・・・という意見に断固として反対する。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
....i...rożnią się pod względem...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Powiedziałbym, że...
・・・・と言えるかもしれない。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Wydaje mi się, że...
・・・・のように見受けられる。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Moim zdaniem...
私の意見では、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mojego punktu widzenia...
私の見方だと、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jestem zdania, że...
私の意見としては、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Wprawdzie..., ale...
確かにそうだが、しかし・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Przeciwnie, ...
それどころか、・・・・
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Z jednej strony...
一方では・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Z drugiej strony...
しかしその一方で・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Pomimo/Wbrew...
・・・・にもかかわらず
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Pomimo faktu, że...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nawiasem mówiąc, ...
ちなみに、・・・・
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Ponadto...
その上・・・・
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt