Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
... giống với... ở chỗ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... và... khác nhau ở chỗ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
Tôi cho rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
Tôi thấy rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
Cá nhân tôi cho rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
Theo quan điểm của tôi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
Tôi mang quan điểm rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
Trái lại,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
Một mặt,...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
Mặt khác,...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
Mặc dù...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Mặc dù/Bất chấp...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
Nhân tiện/Nhân thể...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt