Zwroty | hindi - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
... की तुलना मे, ... ... है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
मेरा मानना है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
मुझे लगता है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
मेरी राय है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
मेरे दृष्टिकोण से
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
मेरा मानना है कि
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
इसके विपरीत
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
एक तरफ से...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
दूसरी तरफ से
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
वैसे...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
इसके अतिरिक्त...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt