Zwroty | esperancki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
Mi tute konsentas, ke...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Mi tute malkonsentas, ke...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
En kontrasto al..., ...montras...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...per kontrasto kun...estas...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
...estas simila al... rilate...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
La unua..., kontraste, la dua...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
Mi dirus, ke...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
Ŝajnas al mi, ke...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
Miaopinie…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
El mia vidpunkto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
Mi estas de la opinio, ke...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
Certe..., sed...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Koncedita, ..., tamen...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
Kontraŭe, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
Unuflanke...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
Aliflanke…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
Malgraŭ…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Malgraŭ la fakto ke...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Science/Historie parolanta...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
Parenteze...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
Krome...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt