Zwroty | hindi - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... की तुलना मे, ... ... है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

.....라고 말하고 싶습니다.
मेरा मानना है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
मुझे लगता है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
제 생각에는, ...
मेरी राय है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
저의 관점에서는, ...
मेरे दृष्टिकोण से
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
मेरा मानना है कि
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
... 을 인정합니다. 하지만, ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... 라고 하더라도, .... 입니다.
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
반대로, ...
इसके विपरीत
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
한편으로는 ...
एक तरफ से...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
다른 한편으로는 ...
दूसरी तरफ से
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... 에도 불구하고, ...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... 한 사실에도 불구하고,
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
부수적으로, ...
वैसे...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
게다가, ...
इसके अतिरिक्त...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt