Zwroty | włoski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
Si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
A differenza di..., ... mostra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
In contrasto con..., .... è...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... è simile a ... in quanto entrambi...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... e... differiscono in termini di...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
Si potrebbe dunque affermare che...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
Secondo il mio punto di vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
Da una prospettiva prettamente personale...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
Sono dell'idea che...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Spostando l'attenzione verso...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
Al contrario...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
Da un lato...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
Dall'altro...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
A dispetto di...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Nonostante si ritenga che...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientificamente/Storicamente...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
A tal proposito...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
Inoltre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt