Zwroty | węgierski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
Értem, amit mond.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....-val/vel ellentétben, a .......
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
Azt mondanám, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
Hozzátéve ...., de ....
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
Ezzel ellentétben ....
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
Másrészt viszont ....
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
Másrészt ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tudományosan/történelmileg ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
Mellékesen....
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
Továbbá ....
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt