Zwroty | francuski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
Je comprends son point de vue.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
Je suis entièrement d'accord que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En opposition avec..., ...montre...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
..., par contraste avec..., est/sont...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...est similaire à... en ce qui concerne...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...et... diffèrent en termes de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Le premier..., a contrario, le second...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
Je dirais que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
Il me semble que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
À mon sens...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
Selon mon point de vue...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
Je suis d'opinion que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
De l'avis général..., mais...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Il va de soi que..., cependant...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
Au contraire, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
D'un coté...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
D'un autre côté...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
En dépit de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
En dépit du fait que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
À propos de...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
En outre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt