Zwroty | fiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Verrattuna ..., ... näyttää...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... muistuttaa ... suhteessa...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
Voisin sanoa, että...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
Vaikuttaa siltä, että...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
Mielestäni...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
Omalta näkökantiltani katsoen...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
Olen sitä mieltä, että...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Uskon, että..., sillä...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
Kieltämättä..., mutta...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
Päinvastoin...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
Toisaalta...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
Toisaalta...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
Huolimatta...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Huolimatta siitä, että...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
Ohimennen...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
Lisäksi...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt