Zwroty | czeski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... na rozdíl od... je/jsou...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... a... se liší, pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
První... na rozdíl od druhého...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
Řekla bych, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
Zdá se mi, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
Podle mého názoru...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
Z mého pohledu...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
Jsem toho názoru, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
Nelze popřít, že..., ale ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Nelze popřít, že..., nicméně...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
Naopak/Naproti očekávání...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
Na jedné straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
Na druhé straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
Navzdory...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Navzdory tomu, že...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vědecky/Historicky vzato...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
Mimochodem...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt