Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt