Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Jag håller helt med om att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
I motsats till ..., ... visar ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... की तुलना मे, ... ... है.
... till skillnad från ... är...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... liknar ... när det gäller ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

मेरा मानना है कि...
Jag skulle säga att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
मुझे लगता है कि...
För mig verkar det som att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
मेरी राय है कि...
Enligt min åsikt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरे दृष्टिकोण से
Från min synpunkt sett ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरा मानना है कि
Jag är av den uppfattningen att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
यह सच है कि..., लेकिन...
Visserligen ... men ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
यह सच है कि..., लेकिन...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
इसके विपरीत
Tvärtom ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
एक तरफ से...
Å ena sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
दूसरी तरफ से
Å andra sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
इन... के होते हुए भी...
Trots ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
इन... के होते हुए भी...
Trots att ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
वैसे...
För övrigt/Förresten ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
इसके अतिरिक्त...
Dessutom ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt