Zwroty | francuski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Je comprends son point de vue.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je suis entièrement d'accord que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En opposition avec..., ...montre...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... की तुलना मे, ... ... है.
..., par contraste avec..., est/sont...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...est similaire à... en ce qui concerne...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...et... diffèrent en termes de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Le premier..., a contrario, le second...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

मेरा मानना है कि...
Je dirais que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
मुझे लगता है कि...
Il me semble que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
मेरी राय है कि...
À mon sens...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरे दृष्टिकोण से
Selon mon point de vue...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरा मानना है कि
Je suis d'opinion que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
यह सच है कि..., लेकिन...
De l'avis général..., mais...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
यह सच है कि..., लेकिन...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Il va de soi que..., cependant...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
इसके विपरीत
Au contraire, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
एक तरफ से...
D'un coté...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
दूसरी तरफ से
D'un autre côté...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
इन... के होते हुए भी...
En dépit de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
इन... के होते हुए भी...
En dépit du fait que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
वैसे...
À propos de...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
इसके अतिरिक्त...
En outre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt