Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... की तुलना मे, ... ... है.
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

मेरा मानना है कि...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
मुझे लगता है कि...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
मेरी राय है कि...
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरे दृष्टिकोण से
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरा मानना है कि
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
यह सच है कि..., लेकिन...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
यह सच है कि..., लेकिन...
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
इसके विपरीत
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
एक तरफ से...
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
दूसरी तरफ से
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
इन... के होते हुए भी...
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
इन... के होते हुए भी...
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
वैसे...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
इसके अतिरिक्त...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt