Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
... giống với... ở chỗ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
Tôi cho rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
Tôi thấy rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
Cá nhân tôi cho rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
Theo quan điểm của tôi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
Tôi mang quan điểm rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
Trái lại,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
Một mặt,...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
Mặt khác,...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
Mặc dù...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
Mặc dù/Bất chấp...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
Nhân tiện/Nhân thể...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt