Zwroty | japoński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
言っていることはもっともだ。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
・・・・に同意している。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
心から・・・・という意見を支持する。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
・・・・に強く反対である。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
・・・・と言えるかもしれない。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
・・・・のように見受けられる。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
私の意見では、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
私の見方だと、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
私の意見としては、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
確かにそうだが、しかし・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
それどころか、・・・・
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
一方では・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
しかしその一方で・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
・・・・にもかかわらず
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
ちなみに、・・・・
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
その上・・・・
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt