Zwroty | esperancki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
Mi tute konsentas, ke...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Mi tute malkonsentas, ke...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
En kontrasto al..., ...montras...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
...per kontrasto kun...estas...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
...estas simila al... rilate...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
La unua..., kontraste, la dua...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
Mi dirus, ke...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
Ŝajnas al mi, ke...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
Miaopinie…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
El mia vidpunkto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
Mi estas de la opinio, ke...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
Certe..., sed...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
Koncedita, ..., tamen...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
Kontraŭe, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
Unuflanke...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
Aliflanke…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
Malgraŭ…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
Malgraŭ la fakto ke...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Science/Historie parolanta...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
Parenteze...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
Krome...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt