Zwroty | arabski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je comprends son point de vue.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Je suis entièrement d'accord que...
أتفق تماماً على أنّ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je cautionne entièrement l'idée que...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Je suis fermement opposé à l'idée que...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...and... sont similaires/différents au regard de...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En opposition avec..., ...montre...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., par contraste avec..., est/sont...
على النقيض من... هو \ هم...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...est similaire à... en ce qui concerne...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...et... diffèrent en termes de...
...و ... يختلف من حيثُ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Le premier..., a contrario, le second...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Je dirais que...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Il me semble que...
يبدو لي أنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
À mon sens...
في رأيِي...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Selon mon point de vue...
مِنْ وجهة نظري...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je suis d'opinion que...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Je suis persuadé intimement que... parce que...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
De l'avis général..., mais...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Il va de soi que..., cependant...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Au contraire, ...
على العكس، ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
D'un coté...
من جهةٍ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
D'un autre côté...
من جهةٍ أخرى...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
En dépit de...
على الرغم من...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
En dépit du fait que...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientifiquement/Historiquement parlant...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
À propos de...
وبالمناسبة فإنّ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
En outre...
علاوة على ذلك...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt