Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Verrattuna ..., ... näyttää...
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Päinvastoin kuin ..., ... on...
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... muistuttaa ... suhteessa...
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ja ... eroavat ... perusteilta...
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Voisin sanoa, että...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Vaikuttaa siltä, että...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Mielestäni...
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Omalta näkökantiltani katsoen...
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Olen sitä mieltä, että...
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Uskon, että..., sillä...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kieltämättä..., mutta...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Päinvastoin...
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Toisaalta...
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Toisaalta...
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Huolimatta...
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Huolimatta siitä, että...
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Ohimennen...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Lisäksi...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt